Gemeente Schiedam zij hebben ons in het begin ontwikkelingsgeld gegeven om het evenement op te kunnen zetten. 

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt donaties aan organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking.

Rabobank RotterdamFonds Rotterdam bruist. Dat geldt voor de stad en voor de hele regio. Mouwen opstropen en gaan, is het credo. Hiermee is al veel bereikt, maar een stad is nooit af en er is altijd iets wat beter kan. Het RabobankRotterdamFonds helpt daarbij.
Voor een betere wereld moet je ergens beginnen. Rabobank Rotterdam begint (hoe kan het ook anders) lokaal, in ons eigen werkgebied; Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel. Met het RabobankRotterdamFonds steunen we vernieuwende ideeën, projecten en plannen die de stad sterker maken.

Botlek Studiegroep heeft vorig jaar geld opgehaald met hun jubileum feest. Hiermee willen ze investeren in het techniek onderwijs op de basischolen. Door een gulle bijdrage kunnen we dit realiseren in dit evenement. 

Margriethal steunt ons evenement, door sponsoring bij het gebruik van de ruimte en de materialen.